Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter

Aktak

JEITSI

AKTA

 • Batzar bereziko akta
 • Ohiko batzarreko akta
 • Ohiko batzarreko akta
 • Ohiko batzarreko akta
 • Ohiko batzarreko akta
 • Ohiko batzarreko akta
 • Ohiko batzarreko akta
 • Ohiko batzarreko akta
 • Ohiko batzarreko akta
 • Ohiko batzarreko akta
 • Ohiko batzarreko akta
 • Ohiko batzarreko akta
 • Ohiko batzarreko akta
 • Ohiko batzarreko akta
 • Ohiko batzarreko akta
 • Ohiko batzarreko akta
 • Ohiko batzarreko akta
 • Ohiko batzarreko akta
 • Ohiko batzarreko akta
 • Ohiko batzarreko akta
 • Ohiko batzarreko akta
 • Batzar bereziko akta
 • Ohiko batzarreko akta
 • Ohiko batzarreko akta
 • Ohiko batzarreko akta
 • Ohiko batzarreko akta
 • Ohiko batzarreko akta
 • Ohiko batzarreko akta
 • Ohiko batzarreko akta
 • Ohiko batzarreko akta
 • Ohiko batzarreko akta
 • Batzar bereziako akta
 • Ohiko batzarreko akta

DATA

 • 2023-05-26
 • 2023-05-02
 • 2023-04-04
 • 2023-03-03
 • 2023-02-03
 • 2023-01-13
 • 2015ko urtarrila
 • 2014ko abendua
 • 2014ko azaroa
 • 2014ko urria
 • 2014ko iraila
 • 2014ko abuztua
 • 2014ko uztaila
 • 2014ko ekaina
 • 2014ko maiatza
 • 2014ko apirila
 • 2014ko martxoa
 • 2014ko otsaila
 • 2014ko urtarrila
 • 2013ko abendua
 • 2013ko azaroa
 • 2013ko urria
 • 2013ko urria
 • 2013ko iraila
 • 2013ko abuztua
 • 2013ko uztaila
 • 2013ko ekaina
 • 2013ko maiatza
 • 2013ko apirila
 • 2013ko martxoa
 • 2013ko otsaila
 • 2013ko urtarrila
 • 2013ko urtarrila